Gruppeturer

Hønefoss Taxi SA stiller med maxitaxier som tilsammen kan tilby:40 seter
Vi kan tilby turer innen Ringerike og Hole, til Oslo eller Drammen eller ut av Norge.