Historie

Hønefoss Taxi er distriktets eldste drosjesentral. Den er en direkte etterfølger av Hønefoss Vognmandsforening og Hønefoss Drosjeeierforening, stiftet den 10. mai 1926. De første automobildrosjene kom til Ringerike i 1912, men de var mer kostbare å fare med enn hestedrosjene. Den første drosjesjåføren på Ringerike var Johan Jensen fra Norderhov. I 1923 var de 12 drosjer rundt om i distriktet, alle med bevilgning. I tillegg fantes rundt 30 såkalte billigbiler, som var datidens piratdrosjer. Det var imidlertid lovlig å kjøre folk mot betaling uten bevilgning fram til 1926/1927, da det i medhold av den såkalte Automobilloven ble innført bevilgningstvang for alle. Til å begynne med var det 20 drosjebevilgninger på Ringerike, men det ble bestemt at disse skulle reduseres til 10 med naturlig avgang.

Den første drosjebua ble etablert i Hønefoss i 1928. Den måtte fjernes hver sommer, men etter noen år ble den «bare stående». Dagens drosjebu ligger i forbindelse med drosjeholdeplassen og parkeringsplassen i Fossveien. Denne eiendommen skal bebygges i nær framtid, noe som vil medføre at holdeplassen, som er hovedholdeplass i Hønefoss, må relokaliseres. Den gamle drosjebua vil da forsvinne for godt.

Inntil utbyggingen av nåværende drosjeholdeplass settes i gang, beholder vi drosjebua som hvilebu.

Hønefoss Taxi vil starte arbeidet med å finne areal til ny hovedoppstillingsplass i Hønefoss Sentrum.

Da Hønefoss Taxi ble etablert i 1998 ble sentralen lagt til drosjebua i Fossveien. Etter hvert som selskapet gikk over til moderne flåtestyring med data, ble det behov for større plass. Sentralen ble da flyttet til Hønen Handel ved Hønenkrysset i Norderhov, mens drosjebua i sentrum ble ren hvilebu for sjåførene. Da det ble klart at eiendommen der drosjebua ligger skulle utbygges, ble det besluttet å anskaffe nye og mer tidsriktige lokaler, der alt igjen ble samlet under et tak. Valget falt da på lokalene i den opprinnelige Bryggerigården, midt i hjertet av Hønefoss.