Maksimalpris

I områder hvor myndighetene anser at det ikke er tilstrekkelig konkurranse, er det innført maksimalpriser. Maksimalpriser er innført i Ringerike og Hole.
Dette innebærer at statlige myndigheter v/konkurransetilsynet bestemmer hvilke priser vi kan ta betalt.

Erfaringen med parallelltaksten for Ringerike og Hole - og andre løyvedistrikter med store avstander, er at den slår uheldig ut. Man får ulik pris på samme distanse avhengig av om man skal kjøre FRA sentrum til f.eks. Sokna eller om man skal hente FRA Sokna til Sentrum av Hønefoss.

Maksimalprisforskriften gjelder for biler med inntil 4 passasjerplasser. Maxitaxier med plass for 5 - 16 passasjerplasser er unntatt fra maksimalprisforskriften.

Parallelltakst.Oppdatert pr. 01.01.2016.   
Parallelltakst, brutto. Gjelder i prisregulerte områder som Ringerike og Hole
Liten bil, 1 - 4 passasjerer     
TidspunktStartprisPris pr. km.Pris pr.MinsteprisUtregnetPris pr. km.
 m/fremmøteinntil 10 km.minutt priseksempelutover 10 km.
Mandag - fredag      
0600 - 18009712,208,4212826521,20
Mandag - fredag      
1800 - 240011714,7610,1915532125,65
Mandag - lørdag      
0000 - 060013116,4711,3717335828,62
Lørdag      
0600 - 150012615,8610,9516634527,56
Lørdag 1500 -      
Mandag 060013116,4711,3717335828,62
Høytid i hht.      
forannevnte tider14117,6912,2118638430,74