Maksimalpris

I områder hvor myndighetene anser at det ikke er tilstrekkelig konkurranse, er det innført maksimalpriser. Maksimalpriser er innført i Ringerike og Hole.
Dette innebærer at statlige myndigheter v/konkurransetilsynet bestemmer hvilke priser vi kan ta betalt.

Erfaringen med parallelltaksten for Ringerike og Hole - og andre løyvedistrikter med store avstander, er at den slår uheldig ut. Man får ulik pris på samme distanse avhengig av om man skal kjøre FRA sentrum til f.eks. Sokna eller om man skal hente FRA Sokna til Sentrum av Hønefoss.

Maksimalprisforskriften gjelder for biler med inntil 4 passasjerplasser. Maxitaxier med plass for 5 - 16 passasjerplasser er unntatt fra maksimalprisforskriften.

Parallelltakst. Oppdatert pr. 01.01.2016.


Parallelltakst, brutto. Gjelder i prisregulerte områder som Ringerike og Hole
Liten bil, 1 - 4 passasjerer
Tidspunkt Startpris Pris pr. km. Pris pr. Minstepris Utregnet Pris pr. km.

m/fremmøte inntil 10 km. minutt
priseksempel utover 10 km.
Mandag - fredag

0600 - 1800 79,17 9,85 6,95 105,56
215
17,76
Mandag - fredag

1800 - 2400 96
11,91 8,41
128 260 21,49
Mandag - lørdag

0000 - 0600 107
13,29 9,39
143 290 23,98
Lørdag

0600 - 1500 103 12,80 9,04 137 279 23,09
Lørdag 1500 -

Mandag 0600 107
13,29 9,39
143 290 23,98
Høytid i hht.

forannevnte tider 115 14,28 10,08 153 311
25,76