I dag

Hønefoss Taxi ble etablert som BA (andelslag med begrenset ansvar) i 1998, men selskapsformen ble endret til SA fra 6. februar 2012.

Bilparken teller i dag 34 drosjer, hvorav flere med utvidet setekapasitet (6-seter, 8-seter, 12-seter, 16-seter) og rullestolkapasitet. Sentralen er utstyrt med moderne flåtestyring via GPS, og bilene har taxametere levert av svenske MegTax. I tillegg til drosjebilparken som er fast stasjonert i Hønefoss, er det to biler fast stasjonert i Nes i Ådal og en på Nakkerud/Tyristrand (8-seter). I tillegg finnes en rullerende ordning blant Hønefossdrosjene med dedikert bil for Hole på hverdager.

Distriktet (Ringerike og Hole) er maksimalpris-regulert, jfr. maksimalprisforskriften. Hønefoss Taxi ble sertifisert som miljøfyrtårn i 2013. Alle eiere og sjåfører må bestå kjentmannsprøve - dette for å sikre god kvalitet på utførelsen av tjenestene. Selskapet har fem ansatte, hvorav to heltidsstillinger og to deltidsstillinger i bookingavdelingen.

De 30 taxiene kjører til sammen 2 millioner km. hvert år som tilsvarer om lag 50 ganger rundt Ekvator.