Historie: Sonetakst, km.-takst, parallelltakst

Fram til 1.1.2012 opererte norsk taxinæring med to takstsystemer, sonetakst og kilometertakst.

Sonetaksten ble benyttet innenfor et avgrenset område som strakte seg 10 km. fra sentrum/holdeplass.

Kilometertaksten begynte å gjelde fra 10 km. fra sentrum/holdeplass.

Fra 1.1.2012 innførte myndighetene v/Konkurransetilsynet en ny takst, parallelltakst som skulle erstatte sonetakst og kilometertakst.