Oppdrag

Hønefoss Taxi SA har all sykekjøring (Nissy) innen Ringerike og Hole og ut av Ringerike og Hole:

Nissy Lokalt

Hønefoss Taxi SA har avtale med Vestre Viken Helseforetak om sykekjøring innen Ringerike og Hole

Les mer

Nissy Lang

Anbudet er overtatt av ny kontraktør.

Les mer

Skole

Anbudet er overtatt av ny kontraktør

Les mer

Formålet med TT-tjenesten TT-tjenesten er et transporttilbud for funksjonshemmede som ikke kan eller har vesentlige problemer med å reise med buss eller tog. For personer i denne kategorien tilbyr fyl...

Les mer