TT-tjenesten

Formålet med TT-tjenesten

TT-tjenesten er et transporttilbud for funksjonshemmede som ikke kan eller har vesentlige
problemer med å reise med buss eller tog. For personer i denne kategorien tilbyr fylkeskommunen
transport med drosje som erstatning for vanlig kollektivtransport.
TT-tjenesten kan benyttes til handleturer, besøksreiser, møter og andre fritidsaktiviteter,

Søknad om TT-tjeneste

Dersom du trenger TT-tjeneste skal du kontakte kommunen der du bor. Der får du søknadsskjema og nødvendig informasjon om tjenesten. Søknad sendes til kommunen sammen med attest fra lege. Du finner også informasjon og søknadsskjema på fylkeskommunens nettside www.bfk.no/tt.

I utgangspunktet har ingen rett til eller krav på TT-tjeneste. Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Det er fylkeskommunen som fastsetter hvor mange som skal kunne få dette tilbudet.

Slik brukes TT-tjenesten:

Alle TT-brukere får tilsendt et verdikort som benyttes som betalingsmiddel ved transport med
drosje. Dette er brukerens personlige kort og kan ikke benyttes av andre.
Ved bestilling av reise skal du oppgi at du er TT-bruker. Gi beskjed dersom du har spesielle hjelpebehov som rullestol eller lignende. Si også i fra om du skal ha med ledsager. Ledsager reiser gratis.

Du har selv ansvar for å holde oversikt over hvor stor verdi som er igjen på kortet. Spør drosjesjåføren om saldo. Ubrukte verdier overføres ikke til neste periode. Ved flytting, skal du melde fra til fraflyttingskommunen,
men du kan beholde kortet ut gyldighetsperioden.

Dersom du har spørsmål om:

 • Søknad, flytting etc.: Kontakt kommunen der du bor.
 • Bestilling av drosje: Kontakt drosjesentralen
 • TT-kortet: Kontakt Rogaland Taxi tlf 51 90 90 01
 • Regelverk:
  Kontakt Buskerud fylkeskommune
  tlf 32 80 85 00 eller www.bfk.no/tt
  Besøksadresse: Hauges gate 89, Drammen
  Postadresse: Postboks 3563, 3007 Drammen
  Epost: postmottak@bfk.no
  www.bfk.no forklare bakgrunn, egenandeler.