Kundeservice

Vanlig prosedyre: Direkte bestilling via fast tlf. eller mobil. Bestiller du via mobil og fra en registrert gate-/veiadresse, vil du få bekreftelse via SMS at bil med løyvenr. xxx er på vei. Denne tjen..

Les mer

 

Barnesikring

Sjåføren er ansvarlig for sikkerheten av barn inntil 15 år. Foresatte/foreldre overtar deretter ansvaret forutsatt at disse er passasjerer. Det er påbudt å sikre barn i bil. Barn som er under 135 cm h...

Les mer

Transportvilkår for reisende med Hønefoss Taxi SA

§ 1 Transportvilkårenes anvendelse Transportvilkårene er avtalevilkår mellom den reisende og taxifører. På alle forhold som ikke er regulert her, kommer norsk lov til anvendelse. § 2 Bestilling av tax...

Les mer

Vanlig stilte spørsmål

1. Hva er framkjøringstakst (hentetakst)? Dette er prisen du betaler for at en taxi henter deg på din adresse. Prisene finner du i vår pristabell (link til parallelltakster) 2. Hva gjør jeg hvis jeg g...

Les mer

Kunders oppførsel i taxi

Vær presise dersom dere har bestilt drosje. Taksameteret går fra det tidspunktet dere bestilte, selv om dere kommer ramlende et kvarter for sent. Flasker, mat og sigaretter hører ikke hjemme i en dros...

Les mer