Ledige stillinger

Daglig leder for drosjesentral.

Hønefoss Taxi SA

Storgata 8, 3510 Hønefoss

 

Hønefoss Taxi SA er en av landets eldste drosjesentraler, etablert 1926 og markerer 100-årsjubileum i 2026.

Drosjesentralen fremstår imidlertid i moderne drakt med digitaliserte bestillings-, turtildelings- og baksystems-løsninger.

Daglig leder har det overordnede ansvar for driften av sentralen.

 

Hva vi ser etter.
Hønefoss Taxi SA søker en person med økonomisk og administrativ erfaring - gjerne med bakgrunn fra taxivirksomhet.

Du må være utadvendt og ha evne til å takle utfordrende hendelser.

Hvis dette er interessant for deg, ta kontakt med styreleder og daglig leder Bakhtijor Kuzibajev, tlf. 40092390

eller epost: styreleder@honefosstaxi.no

 

Les mer på arbeidsplassen.nav.no

 

Hønefoss Taxi SA har tidvis ledige løyver:

Løyvemyndigheten, Buskerud Fylkeskommune, har satt et tak på taxiløyver i løyvedistriktet Ringerike og Hole.
Hønefoss Taxi SA har imidlertid stadig behov for flere taxier til å serve kundene i Hole og Ringerike Kommuner.
Det derfor viktig at man fremmer søknad om løyve til Buskerud Fylkeskommune slik at man står i køen
når løyver blir ledig, les mer på bfk.no.

Vi er en servicebedrift som tilbyr taxitjenester 24/7 hvor aktiviteten på dagtid og i helgene er den største.

  • Trives du med å kjøre bil?
  • Trives du med å yte service overfor andre mennesker?
  • Trives du med hyggelige arbeidskolleger?
  • Trives du med varierende arbeidstider?
  • Trives du på Ringerike og i Hole?

Hvis du svarer Ja på disse spørsmålene, er dette yrket noe for deg.
For flere detaljer og vilkår for å bli løyvehaver i Hønefoss Taxi SA, kontakt:

Bakhtijor Kuzibajev
Tlf.: 40092390