Stilling ledig:

Her legger vi ut info og stillinger som sentralbordbetjenter, sjåfører eller ledige løyver.
Hønefoss TAxi SA har for tiden ingen ledige stillinger ved sentralbordet.

Hønefoss Taxi SA har tidvis ledige løyver:

Løyvemyndigheten, Buskerud Fylkeskommune, har satt et tak på taxiløyver i løyvedistriktet Ringerike og Hole.
Hønefoss Taxi SA har imidlertid stadig behov for flere taxier til å serve kundene i Hole og Ringerike Kommuner.
Det derfor viktig at man fremmer søknad om løyve til Buskerud Fylkeskommune slik at man står i køen
når løyver blir ledig, les mer på bfk.no.

Vi er en servicebedrift som tilbyr taxitjenester 24/7 hvor aktiviteten på dagtid og i helgene er den største.

  • Trives du med å kjøre bil?
  • Trives du med å yte service overfor andre mennesker?
  • Trives du med hyggelige arbeidskolleger?
  • Trives du med varierende arbeidstider?
  • Trives du på Ringerike og i Hole?

Hvis du svarer Ja på disse spørsmålene, er dette yrket noe for deg.
For flere detaljer og vilkår for å bli løyvehaver i Hønefoss Taxi SA, kontakt:

Bakhtijor Kuzibajev
Tlf.: 40092390