Vanlig stilte spørsmål

1. Hva er framkjøringstakst (hentetakst)?

Dette er prisen du betaler for at en taxi henter deg på din adresse. Prisene finner du i vår pristabell (link til parallelltakster)

2. Hva gjør jeg hvis jeg glemmer noe i en taxi?

Eiendeler som er gjenglemt i Hønefoss Taxi sine biler, oppbevares på vårt kontor, Søndre Torv 2, tlf: 32 12 19 00.

3. Hvilke betalingsmiddel kan jeg bruke i Hønefoss Taxi SA?

I tillegg til kontant betaling godtar Bergen Taxi de fleste kredittkort som VISA, MasterCard, American Express, Diners og TT-kort. Rekvisjonsløsninger for avtale-/kontokunder kan også benyttes.

4. Hva innebærer det å bestille en maxitaxi / storbil?

En maxitaxi er en bil med plass til 5 passasjerer eller mer. Her gjelder egne priser (link til maxipriser: 5-8, 9-12, 13-16). Hønefoss Taxi har pr. dags dato 5 maxitaxier som kan frakte opp til 16 passasjerer. Da det til tider er stor etterspørsel etter slike biler, er det viktig at du oppgir nøyaktig antall passasjerer og eventuelt antall kolli som skal være med. Maxitaxiene har også mulighet til å frakte rullestolbrukere.

5. Hva gjør jeg hvis jeg har glemt å be om kvittering?

Dersom du har betalt med kredittkort må du henvende deg til kortutsteder (bank) for å få kvittering. Hønefoss Taxi vil deretter levere kopi av kvitteringen til kortutsteder. Av hensyn til våre kunders sikkerhet leverer vi aldri kopi av kvittering direkte til korthaveren.
Dersom du har betalt kontant har vi dessverre ikke mulighet til å utstede kopi av kvittering.

6. Spørsmål vedrørende pant.

Sjåfør skal snarest og innen 24 - tjuefire - timer underrette taxisentralen om gjenstander mottatt som sikkerhet for betaling. Offentlige dokumenter som f.eks. pass og førerkort, aksepteres ikke som panteobjekt. Taxifører plikter å gi passasjeren kvittering for mottatt pant.
Pantekvittering skal være påført kjørerute, kjørebeløp, gebyr, tid og sted for tilbakelevering av pantet.

Spørsmål om pant rettes til sentralbordet på Søndre Torv 2, tlf. 32 12 19 00 (hverdager mellom kl. 0700 og 1600).

7. Hvilke retningslinjer gjelder for frakt av dyr i taxi?

Retningslinjer blinde med førerhund:
I brev til Norges Taxiforbund 20.11.2006, gjør Samferdselsdepartementet kjent med deres presiseringer av drosjeførers plikt til å la blinde medbringe førerhund i drosjen.

I et brev av 5.9.2006, til en bruker, skriver departementet bl. a:

"Taxi er en del av det offentlig tilgjengelige transporttilbudet og har gjennom den behovsprøvde løyveordningen etter yrkestransportlovgivningen fått enerett til å drive yrkesmessig persontransport utenfor rute mot vederlag med personbil. Tildelt løyve gir rett og plikt til å drive drosjevirksomhet i samsvar med lov og regelverk som er fastsatt for slik virksomhet. Det foreligger ingen individuell eller kollektiv adgang til å kunne reservere seg mot transporter av blinde som er avhengig av førerhund. Dette er også presisert i Norges Taxiforbunds transportvilkår.

Vi finner grunn til å understreke at departementet ikke har godkjent ordninger der sjåfører ved å henvise til allergi kan nekte å ta med blinde med førerhund. Dersom man lider av allergi i så sterk grad at man ikke kan utføre pålagte transportoppgaver, bør man vurdere andre yrker.

Brudd på kjøreplikten gir grunnlag for å tilbakekalle løyve. Vegring mot å transportere blinde m/ førerhund bør påtales og tas opp med vedkommende sentral og fylkeskommune, som ansvarlig myndighet."