Bestilling av taxi

Vanlig prosedyre:

Direkte bestilling via fast tlf. eller mobil
Bestiller du via mobil og fra en registrert gate-/veiadresse, vil du
få bekreftelse via SMS at bil med løyvenr. xxx er på vei.
Denne tjenesten får du kun når sentralbordet er åpent (mandag-fredag kl. 07:30-20:00)
Når sentralbordet ikke er betjent, besvares telefonbestillinger av vakttelefoner i taxiene. Da får du ikke bekreftelse via SMS.

Forhåndsbestillinger:

Hvis du skal bestille taxien eller flere dager frem i tid, anbefaler vi å ringe inn bestillingen når sentralbordet er åpent, mandag-fredag kl.07:30 - 20:00.

Bestilling via app Taxilink:

Du kan laste ned vår bestillingsapp til din telefon hvor du kan bestille taxi NÅ, eller SEINERE