Takste

Historie: Sonetakst, km.-takst, parallelltakst

Fram til 1.1.2012 opererte norsk taxinæring med to takstsystemer, sonetakst og kilometertakst. Sonetaksten ble benyttet innenfor et avgrenset område som strakte seg 10 km. fra sentrum/holdeplass. Kilo...

Les mer

Hva er parallelltakst?

Med parallelltakst menes at prisen for drosjeturen beregnes ved at tidstakst og avstandstakst løper samtidig under hele turen. Tidstakst er prisen som drosjen tar betalt for tiden du disponerer bilen....

Les mer

Maksimalpris

I områder hvor myndighetene anser at det ikke er tilstrekkelig konkurranse, er det innført maksimalpriser. Maksimalpriser er innført i Ringerike og Hole. Dette innebærer at statlige myndigheter v/konk...

Les mer

Fastpriser

På grunn av de store, uheldige prisforskjellene på lengre turer, har Hønefoss Taxi SA besluttet å tilby fastpriser på noen turer til/fra Hønefoss. Dette gjør at man får tilbud om lik pris på samme dis...

Les mer