Takster

Fastpriser

På grunn av de store, uheldige prisforskjellene på lengre turer, har Hønefoss Taxi SA besluttet å tilby fastpriser på noen turer til/fra Hønefoss. Dette gjør at man får tilbud om lik pris på samme dis...

Les mer

Historie: Sonetakst, km.-takst, parallelltakst

Fram til 1.1.2012 opererte norsk taxinæring med to takstsystemer, sonetakst og kilometertakst. Sonetaksten ble benyttet innenfor et avgrenset område som strakte seg 10 km. fra sentrum/holdeplass. Kilo...

Les mer

Maksimalpris

I områder hvor myndighetene anser at det ikke er tilstrekkelig konkurranse, er det innført maksimalpriser. Maksimalpriser er innført i Ringerike og Hole. Dette innebærer at statlige myndigheter v/konk...

Les mer