Kunders oppførsel i køen

Følg køen der det er mulig. Det kler ingen å snike i rekkene. Spør gjerne andre i køen om de skal samme sted som deg. Det kan halvere køen.

Veiving med spisse paraplyer eller glødende sigarettsneiper er aldri god tone, og kan være ødeleggende i hendene på godt beduggede mennesker. Ta hensyn til dem rundt deg.

Overforfriskede folk har en tendens til plutselig å bli stand up-komikere for å korte ventetiden. Vær litt forsiktig, og vis alminnelig høflighet. Det er neppe alle som vet å verdsette din underholdning.