Hva er parallelltakst?

Med parallelltakst menes at prisen for drosjeturen beregnes ved at tidstakst og avstandstakst løper samtidig under hele turen.

Tidstakst er prisen som drosjen tar betalt for tiden du disponerer bilen.
Avstandstakst er prisen som drosjen tar for den distansen du har disponert bilen.

Eksempel på prisberegning med parallelltakst for en gitt drosjetur:

Turen er 10 km lang og tar 15 minutter. Utregning etter parallelltakstsystemet:
Pris = Starttakst + (15 minutter x tidstakst per minutt) + (10 km x avstandstakst per km)
.

Her følger eksempel på en taxitur Klækken Hotell - Hønefoss Jernbanestasjon forutsatt at ingen ekstraordinære hendelser oppstår som kan føre til ekstra kø. Videre forutsetter priseksemplene at kunden(e) er på bestilt adresse og til bestilt tid.

Priseksempel liten bil, inntil 4 passasjerplasser basert på nedenstående fakta:

Fra Klækken Hotel til Hønefoss Jernbanestasjon, dagtid mandag - fredag:

Framkjøring fra Hønefoss sentrum til Klækken Hotel


76

Startpris

Kjøretakst fra Klækken til Jernbanestasjonen, km.

6 km. x kr.9,50

57,00

Kilometerpris

Kjøretakst fra Klækken til Jernbanestasjonen, 40 km./time, tid.

9 min. x kr.6,72

60,48

Tidspris

Total takst for turen:

193

Avrundet


Priseksempel maxitaxi med 16 passasjerer basert på nedenstående fakta:

Fra Klækken Hotel til Jernbanestasjonen, dagtid mandag - fredag:

Framkjøring fra Hønefoss sentrum til Klækken Hotel


129

Startpris

Kjøretakst fra Klækken til Jernbanestasjonen, km.

6 km. x kr.16,15

96,90

Kilometerpris

Kjøretakst fra Klækken til Jernbanestasjonen, 40 km./time, tid

9 min. x kr.11,42

102,78

Tidspris

Total takst for turen:

329

Avrundet