Nissy Lokalt

Hønefoss Taxi SA har avtale med Vestre Viken Helseforetak om sykekjøring innen Ringerike og Hole Kommuner. Avtaleperioden er 2012 - 2014 med rett til opsjon på 1 + 1 år.

Hønefoss Taxi SA har også anbudet på kjøring til og fra Helseekspressen.

Kunder som har krav på taxitransport til/fra sykehus, behandlende lege, fysioterapeut eller andre behandlere, må henvende seg til respektive fastleger eller behandler som sørger for bestilling av taxi via Pasientreiser, tlf. 05515.