Nissy Lokalt

Hønefoss Taxi SA har avtale med Vestre Viken Helseforetak om sykekjøring innen Ringerike og Hole Kommuner.

Hønefoss Taxi SA har også anbudet på kjøring til og fra Helseekspressen.

Kunder som har krav på taxitransport til/fra sykehus, behandlende lege, fysioterapeut eller andre behandlere, må henvende seg til respektive fastleger eller behandler som sørger for bestilling av taxi via Pasientreiser, tlf. 05515.