Oppdrag

Hønefoss Taxi SA har all sykekjøring (Nissy) innen Ringerike og Hole og ut av Ringerike og Hole:

Nissy Lokalt

Hønefoss Taxi SA har avtale med Vestre Viken Helseforetak om sykekjøring innen Ringerike og Hole Kommuner. Avtaleperioden er 2012 - 2014 med rett til opsjon på 1 + 1 år. Hønefoss Taxi SA har også anbu...
Les mer

Nissy Lang

Anbudet er overtatt av ny kontraktør.
Les mer

Skole

Hønefoss Taxi SA har inngått avtale om all skolekjøring i Ringerike Kommune, all skolekjøring fra Hole til Ringerike og all skolekjøring fra Ringerike til Hole. Avtalen gjelder for perioden 2013 - 201...
Les mer

TT-tjenesten

Formålet med TT-tjenesten TT-tjenesten er et transporttilbud for funksjonshemmede som ikke kan eller har vesentlige problemer med å reise med buss eller tog. For personer i denne kategorien tilbyr fyl...
Les mer

Tyribo Omsorgssenter

Hønefoss Taxi SA har anbudet på taxitransport til og fra Tyribo Omsorgsssenter. Anbudet løper over en 4-årsperiode fra 2014 til 2018.
Les mer