Hjem for 50-lapp

Buskerud Fylkeskommune har etablert en ordning hvor ungdom mellom 16 og 24 år får tilbud om taxitransport hjem natt til lørdag og natt til søndag. I Ringerike gjelder dette Hønefoss mot Nakkerud og Hønefoss mot Ringmoen.

Kundene møter opp på angitt klokkeslett ved Sentrum Stopp og betaler en egenandel på kr.50.

Pr. i dag er avreisetidspunktene kl.2400 og kl. 0300 natt til lørdag og natt til søndag.