Gruppeturer

Hønefoss Taxi SA stiller med 5 maxitaxier som tilsammen kan tilby:76 seter.
Vi kan tilby turer innen Ringerike og Hole, til Oslo eller Drammen eller ut av Norge.