Bedriftskjøring

Hønefoss Taxi SA påtar seg kjøreoppdrag for enkeltbedrifter. Bedriftene vil kunne velge hvilke(n) taxi og sjåfør de ønsker på sine oppdrag. Hønefoss Taxi SA innestår for kvalitet på kjøretøy og sjåfør som bedriften måtte velge. Kjøretøyet(ene) kan stille opp på oppdrag på den adresse og til den tid som er bestilt.

Bedrifter som ønsker avtale med Hønefoss Taxi SA, bes ta kontakt med styreleder/markedsansvarlig:
Anders Lykken, mob. 99 47 47 22, e-post: a.lykken@online.no. Markedsansvarlig stiller gjerne på et møte for å drøfte bedriftsavtale.