Maksimalpris

I områder hvor myndighetene anser at det ikke er tilstrekkelig konkurranse, er det innført maksimalpriser. Maksimalpriser er innført i Ringerike og Hole.
Dette innebærer at statlige myndigheter v/konkurransetilsynet bestemmer hvilke priser vi kan ta betalt.

Erfaringen med parallelltaksten for Ringerike og Hole - og andre løyvedistrikter med store avstander, er at den slår uheldig ut. Man får ulik pris på samme distanse avhengig av om man skal kjøre FRA sentrum til f.eks. Sokna eller om man skal hente FRA Sokna til Sentrum av Hønefoss.

Maksimalprisforskriften gjelder for biler med inntil 4 passasjerplasser. Maxitaxier med plass for 5 - 16 passasjerplasser er unntatt fra maksimalprisforskriften.

Parallelltakst. Oppdatert pr. 01.01.2016.


Parallelltakst, brutto. Gjelder i prisregulerte områder som Ringerike og Hole
Liten bil, 1 - 4 passasjerer
Tidspunkt Startpris Pris pr. km. Pris pr. Minstepris Utregnet Pris pr. km.

m/fremmøte inntil 10 km. minutt
priseksempel utover 10 km.
Mandag - fredag

0600 - 1800 76 9,50 6,72 102
207
17,1
Mandag - fredag

1800 - 2400 92
11,50 8,13
123 251 20,69
Mandag - lørdag

0000 - 0600 103
12,83 9,07
138 280 23,09
Lørdag

0600 - 1500 99 12,35 8,74 133 270 22,23
Lørdag 1500 -

Mandag 0600 103
12,83 9,07
138 280 23,09
Høytid i hht.

forannevnte tider 110 13,78 9,74 148 301
24,80