Tyribo Omsorgssenter

Hønefoss Taxi SA har anbudet på taxitransport til og fra Tyribo Omsorgsssenter. Anbudet løper over en 4-årsperiode fra 2014 til 2018.