Skole

Hønefoss Taxi SA har inngått avtale om all skolekjøring i Ringerike Kommune, all skolekjøring fra Hole til Ringerike og all skolekjøring fra Ringerike til Hole.
Avtalen gjelder for perioden 2013 - 2014 med opsjon fram til 2017.